dcsimg
 

ประเทศต่างๆ

 

เกมนี้มีคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติต่างๆ น้องๆ สามารถนำคำศัพท์มาใส่ในกลุ่มได้ถูกต้องหรือไม่

 

Your rating: None (2 votes)