ในทุกๆ เช้าน้องๆ ทำอะไรบ้าง  น้องๆ แปรงฟันหรือไม่ ลองฟังเพลงที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่น้องๆ ต้องทำต่อไปนี้ 

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3
Average: 3 (1 vote)