จากเพลงเรามาหันนับ 1-10 ไปพร้อมๆ กับเจ้าเครื่องบินลำน้อยกันเถอะ 

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3
Average: 3 (2 votes)