"เด็กๆ กรุณาเงียบเสียงด้วยค่ะ" น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้เกี่ยวกับอาจารย์และนักเรียนในห้องเรียนสิว่า เค้าเรียนอะไรกันบ้าง และการใช้คำหรือสำนวนนั้นเค้าใช้กันอย่างไร
 

Lyrics by Kim Ashmore | Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
4.666665
Average: 4.7 (3 votes)