น้องๆ อยากจะทำงานอะไรถ้าน้องๆ โตขึ้น

น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้สิว่า มีอาชีพใดให้น้องๆ เลือกกันบ้าง

Song and lyrics © Andy Henley/Tym King; Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3.5
Average: 3.5 (2 votes)