เขาเป็นคนชอบขับรถ ขี่ม้า ... เขาชอบขับรถขึ้นเขา โดยผ่านแนวต้นไม้ตลอดทาง
 

Song and lyrics © Dave Holmes; Animation by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
3.333335
Average: 3.3 (3 votes)