ผู้คนต่างก็ทำอะไรพิเศษในวันพิเศษอย่างเช่น วันตรุษจีน ในเพลงต่อไปนี้ได้พูดถึงบางส่วนของเทศกาลตรุษจีน น้องๆ สามารถฟังและร้องตามได้จากเพลงนี้

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?

Discussion

你會慶祝農曆新年嗎?你的家庭有沒有一些特別的新年習俗?盡量以英語留言告訴我們。

Average: 
5
Average: 5 (2 votes)