น้องๆ ลองฟังเพลงต่อไปนี้ เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับท่านดยุค เหล่าทหาร และ เจ้ามังกร
 

Song and lyrics by Boogie Mites UK. Animation by Cambridge English Online.
Need a little more help with your English?
Average: 
2
Average: 2 (1 vote)