น้องๆ ทราบหรือไม่ว่ามนุษย์จอมพลังเหล่านี้ทำอะไรได้บ้าง ฟังเพลงต่อไปนี้และหาคำตอบกัน

Song developed by Cambridge English Online
Need a little more help with your English?
Average: 
1
Average: 1 (1 vote)