บาสม่าและฮัสซามไปเที่ยวในวันหยุดกับครอบครัว พวกเขาไปเยี่ยมชมปิรามิดใกล้เมืองไคโรประเทศอียิปต์ แต่แล้วพวกเขาก็พบว่ามีบางอย่างผิดปกติ ณ ปิรามิดแห่งหนึ่ง มาอ่านเนื้อเรื่องแล้วดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา

Story by Sue Clarke | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Imagine that you are Basma or Hossam. Write a short postcard to a friend at home to tell them about your adventure in the pyramid. Send us your postcard by writing it in the 'comments' space below.

Average: 
0
No votes yet