นี่เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วในกรุงลอนดอน ไรอันกำลังดูทีวีอยู่ สงสัยจังว่าตอนนี้ส่วนอื่นๆ ของโลกเป็นเวลากี่โมงนะ แล้วเด็กคนอื่นๆ กำลังทำอะไรกันอยู่

Story by Kim Ashmore | Animation by Cambridge English Online

Discussion

Have you ever travelled to a place with a different time zone? Tell us about it.

  • Where did you go?
  • How did you travel?
  • Did you feel tired?
  • What was the time difference?
Average: 
3
Average: 3 (11 votes)