น้องๆลองดูแซมและแพมสิว่า หลังจากที่เค้าทั้งคู่กลับมาเพื่อเรียนรู้การสะกดและออกเสียง ภาษาอังกฤษ น้องๆพอจะได้ยินและแยกออกหรือเปล่าว่า พวกเค้าออกเสียง 'ch' 'th' 'sh' และ 'ng' ในประโยคหรือไม่
0
2.5