น้องๆ สามารถสะกดคำศัพท์เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ ฝึกสะกดคำศัพท์จากเกมต่อไปนี้

Instructions

How to play: 

เล่นอย่างไร

น้องๆ จะเห็นรูปภาพส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตัวอย่างเช่น หู แล้วน้องๆ สะกดคำนี้อย่างไรหละ น้องๆ ต้องยิงตัวอักษร e, a, และ r เมื่อมีลูกโป่งที่มีตัวอักษรเหล่านี้ลอยขึ้นมา หลังจากน้องๆ ตอบถูก ภาพจะถูกเปลี่ยนไปยังข้อต่อไป จำไว้ว่า น้องๆ มี โอกาสเพียง 3 ครั้งในการสะกดต่อ 1 คำ 
 

 

Average: 
No votes yet