ยินดีต้อนรับสู่เกม 'Trolley Dash' น้องๆ มีเวลา 60 วินาที เพื่อซื้อของให้ครบตามรายการ ถ้าทำได้ทันเวลาก็จะได้เลื่อนสู่ระดับต่อไป  

a
Game developed by Cambridge English Online

Discussion

  • Do you like going to the supermarket?
  • What do you like buying in the supermarket?
  • Do you ever go shopping for food?
  • Who goes shopping for food in your house?
Average: 
Average: 3.6 (8 votes)