ยินดีต้อนรับสู่เกม 'Trolley Dash' น้องๆ มีเวลา 60 วินาที เพื่อซื้อของให้ครบตามรายการ ถ้าทำได้ทันเวลาก็จะได้เลื่อนสู่ระดับต่อไป  

Flash was unable to load.
Check you have Flash enabled in your browser. Flash will not work on phones or tablets.

Game developed by Cambridge English Online

Discussion

  • Do you like going to the supermarket?
  • What do you like buying in the supermarket?
  • Do you ever go shopping for food?
  • Who goes shopping for food in your house?
Average: 
3.625
Average: 3.6 (8 votes)