ยินดีต้อนรับสู่เกม 'Trolley Dash' น้องๆ มีเวลา 60 วินาที เพื่อซื้อของให้ครบตามรายการ ถ้าทำได้ทันเวลาก็จะได้เลื่อนสู่ระดับต่อไป  

Help

ให้น้องๆ จำรายการของที่ต้องซื้อไว้ จากนั้นน้องๆ จะมีเวลา 60 วินาที ในการซื้อของ ให้ใช้เม้าส์เลื่อนรถเข็นไปทางซ้ายหรือขวา คลิ้กที่สินค้าที่ต้องการซื้อ ถ้าเลือกถูก สินค้าจะตกลงมาบนรถเข็น แต่ถ้าน้อง ๆจำรายการที่จะซื้อไม่ได้ ให้คลิ้กที่รายการของเพื่ออ่านอีกครั้ง 

a
Game developed by Cambridge English Online

Discussion

  • Do you like going to the supermarket?
  • What do you like buying in the supermarket?
  • Do you ever go shopping for food?
  • Who goes shopping for food in your house?
Average: 
Average: 3.6 (7 votes)