متى تعطي للناس هدايا؟ من تعطيه هدايا؟ هل تقوم بعمل الهدايا أم تشتريها؟ ما هى هديتك المثالية؟

 

Your Turn: Presents
Average: 
3.29032
Average: 3.3 (62 votes)

التعليقات

for my friends mother's teacher's

birthday

teacher's day

mother's day

© British Council
The United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

ICP#: 10044692

Presents | LearnEnglish Kids | British Council

خطأ

Status message

  • Deleted 0 revisions.
  • تم التحديث.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.